Rimboportalen

Rimbo Samrådsgrupp

”Syftet med Rimbo Samrådsgrupp är att vara en samlingspunkt mellan politiska partier, organisationer och föreningar som verkar för Rimbo och att skapa bred politisk uppbackning för lokala engagemang med fokus för Rimbos fortsatta utveckling.”