Rimboportalen

EU-Projektet ”Rimbo Kulturscen”

Projektet ska verka för att utformningen av kulturscenen blir den
bästa möjliga och ger maximal återbäring på satsade medel.
Pågår: 2017-2022