Rimboportalen

Om Rimboportalen

Genom Rimbobygdens Företagarförening samarbetar Norrtälje kommun och näringslivet för att utveckla och stärka Rimbo tätort. Som grund för samarbetet ligger upprättade verksamhetsplaner samt överläggningar med kommunen, kring åtgärder för att utveckla orten.

Ansvariga för planering och genomförande är en styrgrupp bestående av Peter Grafström, Bengt Hilding, Jörgen Larsson och Elisabeth Sköld

rimboportalen.se

Hemsidan är under konstruktion. Målsättningen är att samla all information om Rimbo på ett ställe med syfte att stärka vårt gemensamma varumärke och skapa en positiv bild kring hur det är att bo, verka och leva på orten.

Vårt uppdrag

1. Vara drivande och ha en uppdaterad bild av centrum och övriga handelsområdens strategiska utveckling

2. Delta i kommunens planarbete

3. Svara för att ortens och centrums kvaliteter marknadsförs

4. Utveckla information och marknadsföring i nya medier

5. Svara för lokala butiksetableringsfrågor tillsammans med fastighetsägare, köpmän och kommunen

6. Föra ut kommunens riktlinjer och beslut till föreningens medlemmar

7. I samarbete med Trygg i Norrtälje verka trygghetsfrämjande i centrum och övriga handelsområden

8. Administration av P-skivor

9. Initiera förbättringsåtgärder i centrum av såväl fysisk som administrativ karaktär

10. Svara för att evenemang genomförs

11. Vara delaktig inom handels- och centrumutveckling

Aktuellt - på gång!

Styrgruppen har anlitat Elina Widnersson för att hämta in synpunkter och önskemål från ortens näringsidkare. Första steget i det arbetet har varit att genomföra en enkätundersökning riktad till allmänheten.  I nästa steg genomförs intervjuer med lokala näringsidkare i Rimbo.

Här kan du ta del av svaren på frågorna: