Rimboportalen

Rimbobygdens Företagarförening

Gå med i vårt nätverk av företagare i Rimbobygden. Vårt mål är att skapa ett blomstrande företagsliv där man kan mötas, skapa kontakter och hjälpa varandra med tjänster!

Om oss

Rimbobygdens Företagarförening har tidigare verkat som Företagarna i Sjuhundrabygden, under 2017 drog vi oss ur Företagarna Sverige samt bytte namn till Rimbobygdens Företagarförening.

Vi vill nu välkomna alla företagare (nya som gamla) till föreningen i Rimbo med omnejd. Föreningen är en ideell företagarpolitisk förening och ska inom sitt geografiska område, Rimbo med omnejd, verka för utveckling av företagarklimat och näringsliv för företagare i regionen.

Medlemsavgiften är 200 kr

Rimbo Köpmannakår är en egen förening men är representerade i styrelsen i Rimbobygdens Företagarförening, där vi samarbetar med varandra.

Rimbo Samrådsgrupp samlar representanter för politiska partier, organisationer och föreningar. Vi från företagarna deltar i månadsvisa möten och driver aktuella frågor i syfte att skapa bred politisk uppbackning för lokala engagemang med fokus på Rimbos utveckling. 

Rimboportalen

Företagarföreningens projektgrupp ”Rimboportalen” drivs i samverkan med Norrtälje kommun. Näringslivskontoret har gett gruppen i uppdrag att ansvara för utvecklingsarbete, information och marknadsföring m.m. och tecknat ett samarbetsavtal med företagarföreningen. 

Styrelse

Ulf Pettersson – Ordförande

Jörgen Larsson – Kassör

Catharina Tenggren – Sekreterare

Åke Svensk
Martin Hagman
Göran Tenggren
Peter Grafström
Jan-Erik Rosén

Bengt Hilding, Olle Huusko, suppleanter

Vid frågor ring: Ulf 070-853 10 92 eller Jörgen 070-674 63 20.

Maila ditt namn och adress till glb2@telia.com samt sätt in 200 kr på Bankgiro 414-7716. Eller fyll i vårt formulär här.

Vi ser fram emot att ha Er som medlem Rimbobygdens Företagarförening!

”Tillsammans är vi starka”

För Styrelsemedlemmar: