Rimboportalen

Styrelsemöte företagarföreningen

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023/01/12
09:30 - 11:00

Plats
Rimbo Åkeri


STYRELSEMÖTE 09:30-11:00

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2  Val av mötessekreterare

§3  Val av justerare

§4  Godkännande av dagordning

§5  Justering fg mötesprotokoll

§6  Ekonomisk rapport

§7  Rapportering från arbetsgruppen “Rimbo Portalen”

§8  Rapportering/skrivelse EU Projektet – K I R Bengt Hilding

§9  Åtgärdspunkter;

FÖP (Fördjupad Översiktsplan)
Väg 280 från Asplund till Karby
VA-taxor
Trivselpunkter (se Peter Grafströms skrivelse)
Överfart Valbyvägen (vid Ajko)
Kommunal smitväg över Vallbyån, Fabriksvägen-ICA Gångbro till ICA via gamla järnvägsbron, Norrtälje-sträckan.

§10  Afterwork, planering

§11  Faställande årsmöte

§12  Övriga frågor

§13  Nästa styrelsemöte

§14  Avslut