Rimboportalen

Rimbo Samrådsgrupp

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022/10/13
18:00 - 19:30

Plats
Rimbo Kulturscen


Rimbo Samrådsgrupp
Plats: Rimbo Kulturscen Opalen
2022-10-13 Kl. 18.00-19.30
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Föregående anteckningar
4. FÖP-Rimbo
5. Resecentrum – Olle Huusko, Tranvik Hus AB
6. Odlingslotter
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötet avslutas