Rimboportalen

Rimbo Samrådsgrupp

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023/01/19
18:00 - 19:30

Plats
Rimbo Kulturscen


Dagordning Rimbo Samrådsgrupp

Plats: Rimbo Kulturscen Opalen

2023-01-19    Kl. 18.00-19.30

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Föregående anteckningar
  4. FÖP – rapport från frukostmöte
  5. Odlingslotter placering
  6. Info EU-projektet
  7. Rimbo Samrådsgrupp
  8. Information från kommunstyrelsen
  9. Övriga frågor
  10. Mötet avslutas

Syfte med Rimbo samrådsgrupp:

”Syftet med Rimbo Samrådsgrupp är att vara en samlingspunkt mellan politiska partier, organisationer och föreningar som verkar för Rimbo och att skapa bred politisk uppbackning för lokala engagemang med fokus för Rimbos fortsatta utveckling.”