Rimboportalen

Rimbo Samrådsgrupp

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022/11/24
18:00 - 19:30

Plats
Rimbo Kulturscen


Dagordning Rimbo Samrådsgrupp

Plats: Rimbo Kulturscen Opalen

2022-11-24    Kl. 18.00-19.30

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Föregående anteckningar
  4. FÖP – Rimbo, skola och utbildning
  5. Rapport från möte med Anette Madsen
  6. Rimbo Samrådsgrupp – framtid
  7. Åtgärdslista
  8. Övriga frågor
  9. Nästa möte
  10. Mötet avslutas

Syfte med Rimbo samrådsgrupp:

”Syftet med Rimbo Samrådsgrupp är att vara en samlingspunkt mellan politiska partier, organisationer och föreningar som verkar för Rimbo och att skapa bred politisk uppbackning för lokala engagemang med fokus för Rimbos fortsatta utveckling.”